Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Đăk Sơmei

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mgdaksomei@edu.viettel.vn